IP SCAN – Audit Vašeho duševního vlastnictví

Podniky po celém světě se v poslední době rozhodly více se zaměřit na ochranu svého duševního vlastnictví a objevují tak benefity registrace svých značek a správného zakotvení licencí.

Jak ale začít? Jak zjistíte nejvhodnější strategii, která je v souladu s Vaším podnikání? Má pro Vás smysl registrovat logo či design?

Odpověď na výše uvedené otázky přináší služba IP SCAN.

IP SCAN představuje revizi a posouzení Vašeho obchodního modelu ve vztahu k Vašemu duševnímu vlastnictví. Jedná se tedy o něco jako audit v oblasti duševního vlastnictví. Na základě průzkumu obchodní strategie Vašeho podniku sestaví odborník zprávu, do které zahrne doporučení a nejvhodnější postupy přímo pro Vás. Dozvíte se, jak rozvíjet svůj business pomocí ochrany duševního vlastnictví a jak jej chránit před konkurencí. Zprávu následně zkontroluje Úřad průmyslového vlastnictví.

Co Vám přesně IP SCAN umožní?

  • identifikovat potenciál Vašich inovací, kreativity i know-how,
  • zjistit, zda využíváte všech možností ochrany Vašich log, designů či patentů a jaké další příležitosti registrací se Vám nabízejí,
  • posoudit správnost nastavených licenční ujednání ve smlouvách s Vašimi zaměstnanci a kontraktory,
  • uvědomit si rizika uvnitř i vně Vašeho podniku ve vztahu ke konkurenci a zjistit, jak s nimi naložit,
  • podpořit rozvoj Vašeho podnikání.

Naše kancelář je akreditována IP SCAN ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví poskytovat – tři z našich právniček, Zuzana Stuchlíková, Eva Doležalová a Nikola Prachařová získaly certifikaci národního Úřadu průmyslového vlastnictví, a mohou tak tuto službu autorizovaně poskytovat.

V souvislosti se službou IP SCAN bychom Vás rádi informovali o dotacích Evropské komise pro tzv. SME, tedy pro malé a střední podniky, mezi které patří podniky s méně než 250 zaměstnanci a s ročním obratem pod 50 milionů eur (alternativně s roční bilanční sumou pod 43 milionů eur).

Dotace se vztahují na různé služby v oblasti práva duševního vlastnictví, například registrace ochranných známek či patentů. Služba IP SCAN je proplácena z 90 %. To znamená, že z původní pevně stanovené částky za IP SCAN ve výši 900 eur zaplatíte pouhých 90 eur.

Více informací o SME fondech naleznete v našem předchozím článku .

Jaký je tedy celý postup?

  1. Podáme žádost o grant.
  2. Po schválení žádosti vyplníte dotazník o Vašem podniku, abychom získali přehled o organizaci a strategiích.
  3. Sjednáme si schůzku, na které nám sdělíte Vaše očekávání.
  4. Na základě prověřených informací pro Vás připravíme IP SCAN report.
  5. Požádáte o proplacení dotace ve výši 810 eur, za IP SCAN tedy zaplatíte pouze 90 eur.

Rádi Vás provedeme celým procesem IP SCAN provedeme a připravíme žádost o grant.

Fondy Evropské komise budou otevřeny až do roku 2024. Finanční prostředky v nich však nejsou neomezené, proto doporučujeme se zvážením jejich využití příliš neváhat.

Pokud máte zájem využít služby IP SCAN, neváhejte nás kontaktovat na info@stuchlikova.com nebo +420 222 767 393 a domluvte si s námi úvodní konzultaci.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více