Nová informační povinnost obchodníků s cennými papíry

V souladu s novelou zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), jejíž účinnost nastala ke dni 1. 5. 2020, vznikla obchodníkům s cennými papíry nová informační povinnost zakotvená v § 129b ZPKT. Na základě tohoto ustanovení jsou obchodníci s cennými papíry povinni hlásit Garančnímu fondu informaci o výši zákaznického majetku, a to vždy do 31. ledna daného roku za předchozí rok kalendářní.

V souladu s § 129b odst. 3 ZPKT Ministerstvo financí připravilo návrh prováděcí vyhlášky, která upravuje podrobnosti, formu, obsah a strukturu plnění výše popsané ohlašovací povinnosti. Návrh vyhlášky je připraven na předložení poslanecké sněmovně.

Účinnost vyhlášky se předpokládá 1. 1. 2021, k prvnímu hlášení tedy budou obchodníci s cennými papíry povinni k 31. 1. 2021 za rok 2020.

V advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se dlouhodobě zabýváme regulatorikou kapitálových trhů. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní bezplatnou konzultaci.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více