Hlášení o bezpečnostních a provozních rizicích

V souladu se zákonem o platebním styku jsou všechny osoby oprávněné k poskytování platebních služeb povinny podávat každoročně hlášení o bezpečnostních a provozních rizicích.

Rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací upravuje vyhláška č. 150/2019 Sb., o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku. Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje Českou národní banku o bezpečnostních a provozních rizicích prostřednictvím internetového rozhraní pro Sběr informačních povinností regulovaných subjektů - SIPReS.

Víte, že tuto povinnost musíte splnit i zpětně za rok 2018? Týká se Vás to? Zapomněli jste hlášení podat? Obdrželi jste dokonce Výzvu České národní banky ke splnění informační povinnosti?

Není radno uvedené podcenit. Česká národní banka může nesplnění informační povinnosti sankcionovat, a to až do výše pokuty 1 000 000 Kč. Obdobně při ignorování uvedené výzvy může dojít k opakovanému porušení povinností, jehož výsledkem může být i odebrání povolení k činnosti.

Máte k hlášení o bezpečnostních a provozních rizicích dotazy?

V advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se touto problematikou dlouhodobě zabýváme. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní konzultaci.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více