Evropská patentová přihláška

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners poskytuje společně s předními patentovými zástupci komplexní právní poradenství při přípravě a podání evropské patentové přihlášky a zastupování před Evropským patentovým úřadem (EPO).

Součástí právních služeb je také poradenství při volbě vhodné strategie pro zajištění patentové ochrany vynálezu v České republice i v zahraničí.

Při přípravě podání patentové přihlášky je potřeba mít na paměti, že podmínkou pro udělení patentu je celosvětová novost přihlášeného vynálezu. Jakékoliv zveřejnění vynálezu před podáním přihlášky může zcela znemožnit udělení patentu. Před podáním patentové přihlášky tedy nesmí dojít k žádnému zveřejnění vynálezu, ať už uvedením výrobků nebo služeb na trh nebo formou jakékoli publikace typu vědecký článek, reklama, prezentace, veletrh, webové stránky nebo příspěvků v diskuzních fórech.

Pečlivá příprava patentové přihlášky je nezbytností, protože možnosti jejích úprav v průběhu řízení jsou omezené a chybějící informace nelze do přihlášky v průběhu řízení doplnit.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více