Evropská unie spustila další fázi dotací na ochranné známky pro rok 2022

Evropská komise obnovila od 10. ledna 2022 svůj program Fond pro MSP Ideas Powered for Business prováděný Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Fond může podstatně zjednodušit cestu pro získání ochrany pro Vaší značku před neoprávněným užitím jiné osoby, např. konkurenční společností.

Kdo může žádat o příspěvek

Dotace jsou určené pro tzv. SME – malé a střední podniky. Podle Evropské unie mezi takové podniky spadají ty s méně než 250 zaměstnanci a s ročním obratem pod 50 milionů eur (alternativně s roční bilanční sumou pod 43 milionů eur).

O co můžete žádat

O dotace je tento rok možné žádat i při registraci ochranné známky či průmyslového vzoru mimo EU či při registraci patentu. Pro letošní rok byly proto zavedeny dva typy poukázek:

Poukázku na 1.500 eur je možné čerpat na:

 • mezinárodní, evropské a vnitrostátní ochranné známky a průmyslové vzory

  Lze získat až 75 % ze základního poplatku za registraci ochranné známky.

 • předběžnou diagnózu v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan [1])

  Dotace mohou pokrýt až 90 % nákladů za službu IP Scan.

Poukázku na 750 eur je možné čerpat na:

 • vnitrostátní patentové přihlášky

  Evropská unie proplatí až 50 % nákladů za poplatky za přihlášku.

Za registraci národní ochranné známky tak ušetříte (při přihlášce ochranné známky pro tři třídy výrobků či služeb) 3.750 Kč, při registraci ochranné známky Evropské unie 637,5 eur.

Pro podání žádosti o grant budete potřebovat:

 1. Výpis z bankovního účtu Vaší společnosti
 2. Osvědčení o DPH nebo osvědčení o vnitrostátním registračním čísle vašeho podniku
 3. Čestné prohlášení o tom, že jste malý nebo střední podnik

Při schválení žádosti Vám EUIPO zašle příslušnou poukázku. Následně můžete podat přihlášku ochranné známky nebo zažádat o jiné požadované služby v oblasti práva duševního vlastnictví. Po zaplacení poplatků za tyto služby podáte žádost o jejich náhradu na základě dříve obdržené poukázky.

Do kdy je třeba podat žádost

O dotace můžete zažádat až do 16. prosince 2022. Finanční prostředky vyčleněné na fond jsou však omezené, proto doporučujeme s podáním žádosti neváhat.

Pokud máte zájem využít příspěvků z fondu na registraci ochranné známky, průmyslového vzoru či patentu, neváhejte nás kontaktovat na info@stuchlikova.com nebo +420 222 767 393 a domluvte si úvodní konzultaci.

Chcete být informování o všech legislativních novinkách? Zaregistrujte se k našemu newsletteru na novinky@stuchlikova.com.


[1] Jedná se o službu zprostředkovanou národním Úřadem průmyslového vlastnictví, který prostřednictvím odborníka připraví vhodnou strategii duševního vlastnictví pro Váš podnik.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více