Covid-19 - Zrušení daně z nabytí nemovité věci

V návaznosti na opatření související s pandemií Covid-19 se znovu otevírá debata nad návrhem zrušení daně z nabytí nemovité věci.

S ohledem na současný stav a zaváděná úlevová opatření je všem nabyvatelům, kterým vznikla povinnost přiznat a odvést daň či zálohu na daň z nabytí nemovité věci do 31. 3. 2020 včetně, umožněno bez postihu sankcí či povinností platit úroky z odložených plateb odložit podání daňového přiznání a odvést daň či zálohu na daň do 30. 8. 2020. S ohledem na uvedené se tato úleva dotkne i těch nabyvatelů, u nichž došlo k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí od prosince 2019.

Zda dojde k úplnému zrušení daně, není jisté. Návrh na zrušení zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. musí ještě projít schvalovacím procesem parlamentu a v současnou chvíli není známa ani jeho finální podoba, kdy se diskutuje nad datem, které má být rozhodné pro plnění daňové povinnosti. Co lze předpokládat, je, že dojde-li ke skutečnému zrušení zákonného opatření senátu, bude těm subjektům, které již svou daňovou povinnost splnily, na základě žádosti daň vrácena zpět.

Máte-li tedy za výše uvedené období odvést daň z nabytí nemovité věci, je možné posečkat s její úhradou do srpna 2020.

Zda ke konečnému zrušení povinnosti odvést daň z nabytí nemovité věci skutečně dojde, jisté není. Stejně tak není známo, jak se případné zrušení zákonného opatření senátu promítne do možnosti odpočtů úroků z hypotečních úvěrů ze základu daně z příjmu, o kterém se diskutuje jako o kompenzačním opatření výše uvedeného výpadku z příjmů státního rozpočtu, který zrušení daně z nabytí nemovité věci způsobí.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více