Novinka v elektronické identifikaci osob - BankID

S účinností k 1. 1. 2021 přichází na digitální trh nový způsob elektronické identifikace osob.

Banky budou oprávněny od 1. 1. 2021 nově ověřovat identitu svých zákazníků na žádost třetí strany. Třetí stranou může být jak stát, který získává danou službu zdarma, tak i komerční sektor, pro který bude tato služba zpoplatněna.

Banky budou moci ověřovat identitu svých zákazníků přímo, případně bankám zákon nově umožní založit soukromoprávní subjekt, který bude zprostředkovávat potvrzení identity všech klientů v subjektu sdružených bank.

Připravované agregující subjekty jsou nyní v České republice dva, a to Bankovní identita, a.s., jejímiž akcionáři jsou Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „ČSOB“) a Komerční banka, a.s. Druhou platformou je Aliance pro bankovní identitu, za níž stojí Air Bank a.s., Fio banka, a.s. a MONETA Money bank, a.s.

Vlastním akreditačním procesem pro ověřování identity procházejí banky, výše uvedené platformy tak budou primárně sloužit k agregaci dat a komunikaci s třetími stranami. První bankou, která již úspěšně prošla akreditačním procesem Ministerstva vnitra, je ČSOB.

Výše popsaná služba ověření pomocí bankoví identity soukromému sektoru přinese nové způsoby pro online řešení identifikace klientů, a to například v rámci povinností plynoucích z AML nebo při kontraktačním procesu.

Výhodou pro ověřované fyzické osoby budou zejména přístupy ke službám veřejné správy, kdy bankovní identifikace má za cíl, umožnit fyzickým osobám komunikaci s úřady a jinými subjekty veřejné správy bez nutnosti zřízení datové schránky nebo využití služeb e-občanky. Dále služba single-sign-on, která bude zaměřena na sjednocení přístupových cest k mnohým produktům. Za pomocí bankovní identity se tak fyzické osoby budou moci v přihlásit do rozličných účtů, jako například k účtu u svého mobilního operátora nebo k účtu vedeném společností poskytující elektřinu či jiné. Nebude již třeba vytvářet pro každý produkt individuální hesla a pamatovat si je. Do uvažovaných služeb spadá také možnost elektronického podpisu smlouvy. Jednoduše tak prostřednictvím online formuláře poskytovatele služby fyzická osoba uzavře smlouvu bez nutnosti vlastnoručního podpisu.

Zásadní rozdílem oproti stávajícímu stavu, kdy jsou pro autentizaci fyzických osob využívány například datové schránky, e-občanky, kvalifikované elektronické podpisy a jiné, a hlavním důvodem pro atraktivnost popsaného řešení, by měla být jednoduchost a snadná dostupnost této služby.

Dozorovými orgány nad poskytováním služby bankovní identifikace budou Finanční analytický úřad a Česká národní banka.

Máte k novému produktu bankovní identifikace a jeho uplatnění dotazy? V advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se problematice digitalizace ve finančním sektoru dlouhodobě věnujeme. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní konzultaci.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více