Alternativní fond podle § 15 ZISIF

„Alternativní fond“ nebo také „mini-fond“ je formou správy majetku, která je srovnatelná s obhospodařováním investičních fondů. Jedná se o určitý zjednodušený režim, který umožňuje správu fondů, které nejsou nabízeny veřejnosti a obsahují menší objem majetku.

Povinnost zápisu do registru ČNB

Správce takového fondu musí být zapsán do seznamu osob spravujících majetek srovnatelně s obhospodařováním podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který je veden Českou národní bankou (ČNB). Povinnost zápisu předchází faktickému zahájení správy.

Výhoda tohoto způsobu správy majetku spočívá v tom, že nevyžaduje povolení ČNB, nepodléhá jejímu dohledu a administrativa s tímto způsobem správy majetku spojená je výrazně jednodušší. Celý proces zápisu subjektu dle § 15 ZISIF do registru ČNB je také méně nákladný.

Výše investice do alternativního fondu

Alternativní fond nemá stanovenou minimální velikost nebo minimální výši investice.

Výše hodnoty majetku nesmí překročit 500 000 000 EUR, v některých případech pak 100 000 000 EUR (pokud je část majetku nabyta s využitím pákového efektu nebo k vyplacení majetku investorovi může dojít dříve než po uplynutí 5 let).

Průběh založení alternativního fondu

Alternativní fond zakládá právnická osoba podle § 15 ZISIF odst. 1 a pro tento účel je nejvhodnější formou s.r.o.

Pro vznik alternativního fondu je nutné zpracovat přípravnou dokumentaci, zejména investiční strategii, a následně podat žádost ČNB pro zápis do seznamu podle § 15 ZISIF. Zápis má pouze evidenční povahu a nevzniká jím žádné oprávnění. Porušením povinnosti zápisu však hrozí zrušení společnosti soudem a pokuta až 10 milionů korun.

Řízení o zápisu do seznamu ČNB by mělo proběhnout do pěti dnů a celková doba vzniku alternativního fondu podle § 15 ZISIF, včetně založení společnosti, zpracování podkladové dokumentace a zápisu do seznamu podle § 15 ZISIF, je obvykle do třiceti dnů.

Investiční strategii je možné následně měnit, avšak taková změna musí být předem oznámena ČNB.

Reporting alternativního fondu na ČNB

Alternativní fond je povinen plnit informační povinnosti vůči ČNB pomocí aplikace SDNS prostřednictvím 4 výkazů:

  • OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu“
  • OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“
  • OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“
  • OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“

Informační povinnosti alternativního fondu

Registrovaná osoba nesmí vyvolávat mylný dojem, že její činnost podléhá dohledu ČNB. Má mimo jiné povinnost na určené obchodní dokumentaci a na internetu informovat, že nepodléhá dohledu ČNB.

V advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se touto problematikou dlouhodobě zabýváme. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní konzultaci.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více