Naše specializace    

Aktuální novinky

17. 1. 2018

Poskytování informací o platebním účtu

Poskytování informací o platebním účtu je dle nového zákona o platebním styku novou platební službou, spočívající ve sdělování informací o platebním účtu prostřednictvím internetu poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který vede daný platební účet. Jinými slovy řečeno, prostřednictvím této nové služby dostane třetí osoba možnost získat se souhlasem klienta kompletní informace o bankovních účtech vedených u různých bank.

další informace

15. 1. 2018

Nepřímé udělení platebního příkazu

Nepřímé udělení (dání) platebního příkazu je dle nového zákona o platebním styku novou platební službou, která spočívá v předání platebního příkazu, který dal plátce poskytovali platebních služeb, který pro plátce vede platební účet (např. bance). Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu jedná jménem plátce a je povinen se řídit jeho pokyny (nemůže tak např. platební příkaz nijak měnit). Typicky tak půjde o aplikace, které získají od svého klienta přístup k jeho internetovému bankovnictví a klient tak bude moct přímo platit za zboží a služby na internetu bez toho, aniž by se sám musel do internetového bankovnictví přihlašovat a platební příkaz vytvářet a odesílat. Očekává se, že tato platební metoda bude díky své povaze alternativou k platbě kartou.

další informace

12. 1. 2018

Prodejci luxusního zboží si mohou vybírat své distributory

Dne 6. 12. 2017 vydal Soudní dvůr Evropské unie dlouho očekávaný rozsudek v případu Coty. Předmětem sporu mezi dodavatelem luxusních kosmetických výrobků Coty Germany GmbH a jejím schváleným distributorem Parfümerie Akzente GmbH byl smluvní zákaz využívat k internetovému prodeji smluvních výrobků služeb třetích stran. Soud musel posoudit, zda v daném případě takto nastavený systém selektivní distribuce neporušuje unijní předpisy chránící rádnou hospodářskou soutěž.

další informace

Kdo jsme

Jsme advokátní kancelář Stuchlíková & Partners, moderní a dynamická právnická firma působící v České republice.

Navazujeme na mnohaleté zkušenosti našich advokátů a daňových expertů z předních mezinárodních a českých advokátních kanceláří a poradenských firem.

Díky našim bohatým zkušenostem jsme schopni poskytovat špičkové právní služby efektivně a za přívětivých cenových podmínek.

  další informace

Členství

  • ALAI Česká republika
  • Asociace pro kapitálový trh České republiky
  • Česká Compliance Asociace
  • Licensing Executives Society Česká republika

  další informace

Newsletter

Máte-li zájem o právní novinky, zaregistrujte se k odběru newsletteru.